FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्कको लागि

श्री रज बहादुर शाही ः अध्यक्ष - 9858320711

श्री हिमाली राेकाया: उपाध्यक्ष -9858320811

रण बहादुर बुढा ः सुचना अधिकारी (ना.सु.) -9858320438

दिप राज अाचार्य ः नि.प्र.प्र. अधिकृत (ना.सु.) 989852822234

लाेक प्रसाद उपाध्याय ः ना.सु. 9848302062

भिम बहादुर रावत ः सुचना प्रविधि अधिकृत 9848122256

 

अथवा तलको  फारम  प्रयोग  गरेर पनि हामिलाई  सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।