FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हिमा गा.पा. सूचनाकाे हक सम्वन्धी एेन, २०६४ काे दफा ३ बमाेजिम

७७/७८ 12/15/2020 - 15:05 PDF icon सुचनाको हक सम्वन्धी एेन.pdf

२०७६/०७७ गाउँपालिकामा संघ प्रदेशकाे बजेट र विनियाेजन

७७/७८ 07/25/2020 - 08:03 PDF icon 076 077.pdf, PDF icon 2076 2077.pdf

बार्षिक समिक्षा 2077

७६/७७ 07/25/2020 - 06:22 PDF icon powerpoint 2077 .pdf

२०७७ र २०७८ को निति तथा कार्यत्रक्रम

७७/७८ 07/02/2020 - 12:17 PDF icon २०७७ र २०७८ को निति तथा कार्यत्रक्रम.pdf

राहत सम्वन्धि राजपत्र हिमा गाउपालिका जुम्ला COVID-19

७६/७७ 05/20/2020 - 19:12 PDF icon राहत सम्वन्धि राजपत्र हिमा गाउपालिका जुम्ला COVID-19.pdf

हिमा गाउँपालिका एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका २०७७

७६/७७ 05/05/2020 - 07:14 PDF icon हिमा गाउँपालिका एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका २०७७.pdf

हिमा गाउँपालिकाकाे गाँउ प्राेफाइल

७६/७७ 01/08/2020 - 17:04 PDF icon profile Hima RM.pdf

अपांग परिचयपत्र समवन्धि एेन2076

७५/७६ 05/13/2019 - 13:23 PDF icon अपांग परिचयपत्र समवन्धि एेन2076.pdf

गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन २०७६

७५/७६ 05/03/2019 - 18:40 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन २०७६.pdf

स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७६

७५/७६ 05/03/2019 - 18:12 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,, २०७६.pdf

Pages