FAQs Complain Problems

परिवार नियाेजन कायक्रम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
उपस्थित भएकै समयमा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्वास्थ्य संयाेजकर/सहायक प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
प्राथामिक स्वास्थ्यकेन्द्र कालिकाखेतु/वडामा भएका सवै स्वास्थ्य केन्द्र
सेवा शुल्क: 
नलागने
आवश्यक कागजातहरु: 

क) अस्थाइ साधन

  • पिल्स
  • डिपाे
  • आई .यु.डी.
  • इम्प्लान्ट 
  • कण्डम
  • परार्मश तथा सेवा प्राप्त

ख) स्थायी साधन

  • पुरूष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टाेमी)
  • महिला बन्ध्याकरण (मिनिल्याप)