FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आए व्यय विवरण सार्वजनिक सम्वन्धमा । ७९-८० 03/21/2023 - 14:37 PDF icon website.pdf
आय व्यय २०७८/२०७९ विवरण माघ महिनाको सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । २०७९/०८० 02/15/2023 - 14:40 PDF icon आए व्य विवरण.pdf
विभिन्‍न मितिमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाबाट रकमान्‍तर सम्वन्धि निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।। २०७९/०८० 01/24/2023 - 08:06 PDF icon कार्यपालिका निर्णय_merged.pdf
आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । २०७९/०८० 01/17/2023 - 22:28 PDF icon letter website.pdf
आ ब २०७९ २०८० को निति कार्यक्रम तथा बजेट २०७९/०८० 01/17/2023 - 21:50 PDF icon आ ब २०७९ २०८० को निति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf
स्वास्थ्यसेवा कार्यविधि हिमा गाउँपालिका जुम्ला । ७७/७८ 01/11/2023 - 16:21 PDF icon स्वास्थ्य सेवा कार्यविधि हिमा गाउँपालिका जुम्ला .pdf
वार्षिक समिक्षाको प्रतिवेदन ७८/७९ 01/06/2023 - 09:04 PDF icon समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
हिमा गाउँपालिकाको प्रोफाईल ।। ७७/७८ 01/04/2023 - 17:22 PDF icon हिमा गाउँपालिकाको प्रोफाइल ।.pdf
हिमा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ।। ७७/७८ 01/02/2023 - 19:45 PDF icon हिमा गाउँपालिका आर्थिक ऐन.pdf
करको दररेट सार्वजनिक गरिएको वारे २०७७/०७८ ७७/७८ 12/31/2022 - 10:14 PDF icon करको दररेट.pdf

Pages